Jesteś naszym monitoring pozycji gościem
trwa inicjalizacja..mdm
INFORMACJE O NAS...

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza działająca przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie stanowi integralną część szkoły. Realizuje zadania wynikające  z Programu Wychowawczego szkoły. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:30 zgodnie z rocznym planem pracy oraz miesięcznymi rozkładami materiałów podzielonymi na hasła tygodnia.

Świetlica wyposażona jest w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  urządzenia audiowizualne, komputer, gry stolikowe, programy i gry multimedialne oraz materiały do zajęć plastyczno-technicznych.

Świetlica obok funkcji opiekuńczo-wychowawczej pełni również funkcję dydaktyczną. Realizowane są tu zagadnienia o charakterze kształcącym, dostosowane do możliwości i potrzeb młodzieży.

Świetlica oferuje uczniom pomoc w nauce, rozwijanie działalności poznawczej, artystycznej i rozrywkowej. Poprzez prace z zakresu zajęć plastycznych, technicznych uczniowie rozwijają swoją inwencję twórczą. Prace uczniów eksponowane  na gazetkach ściennych pozwalają zaistnieć  uczniom,  którzy biorą czynny udział w zajęciach praktycznych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym. Zajęcia tematyczne, a także stosowanie rozmaitych gier i zabaw wzmacniają więzi między uczniami, sprzyjają w nawiązywaniu bliższych kontaktów.

Świetlica jest miejscem, w którym przebywają dzieci rodziców  pracujących oraz dzieci dojeżdżające do szkoły - po uprzednim wypełnieniu karty zgłoszeniowej. Ze świetlicy korzystają również uczniowie mający wpisane zajęcia świetlicowe w plan lekcji. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze przeprowadzane są również dla uczniów nie mających lekcji z powodu nieobecności nauczyciela prowadzącego.


Świetlica zapewnia opiekę pedagogiczną od godziny 7:15 do 15:15.

                                                                                               

Zapraszamy -wychowawcy świetlicy :)

trwa inicjalizacja
trwa inicjalizacja, prosze czekac... konkursy ..konkurs
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW