2016/2017


1 września 2016 r.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


23 grudnia - 1 stycznia 2017 roku

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA


                                                                            30 stycznia  - 12 lutego 2017 roku                                                     

FERIE ZIMOWE


13 - 18 kwietnia 2017 roku

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA


EGZAMIN GIMNAZJALNY:

- część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 roku
- część matematyczno - przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 roku
- język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 roku

23 czerwca 2017 roku

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017UWAGA !!!
Dyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2010 r., w sprawie organizacji roku szkolnego dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 są:

  - 31 października 2017 r.

  - 19, 20, 21 kwietnia - Egzamin gimnazjalny
                                    ( dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów gimnazjum)
  - 2 maja 2017 r.
  - 16 czerwca 2017 r. 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW