ZAPOZNAJ SIĘ ZE WSZYSTKIMI REGULAMINAMI,
ABYŚ CZAS MÓGŁ SPĘDZIĆ WESOŁO, POŻYTECZNIE I BEZPIECZNIE
W NASZEJ ŚWIETLICY.
POMOGĄ CI ONE ZACHOWAĆ UŚMIECH I PORZĄDEK, WYJAŚNIĄ ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY.

NO TO DO DZIEŁA, BO CZYTANIA DUŻO.


Regulamin

Korzystania  ze Świetlicy

Świetlica jest miejscem, w którym przebywają dzieci rodziców  pracujących oraz dzieci dojeżdżające z podstawówki i gimnazjum. 

W świetlicy nie korzystamy z telefonów komórkowych.

Idziemy do świetlicy przed rozpoczęciem zajęć, po ich zakończeniu oraz  podczas godzin wolnych.

Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

Lubimy porządek i czystość.

Informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

Chętnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.

Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy. 


Jesteśmy kulturalni.

Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i  kolegom.

Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu. 


Dbamy o piękny język polski.

O odpowiedzialności za samowolne opuszczenie świetlicy wychowawcy nie biorą.

Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.


Kontrakt świetlicowy

- mówimy do siebie po imieniu,
- słuchamy siebie nawzajem, czyli jedna osoba mówi reszta słucha,
- nie przeklinamy,
- nie wyzywamy innych,
- bierzemy aktywny udział w zajęciach,
- rozumiemy potrzeby i prawa innych,
- odnosimy się do siebie z szacunkiem,
- pomagamy sobie nawzajem,
- dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych,
- szanujemy przedmioty, z których korzystamy w świetlicy,
- bójki, potyczki słowne, krzyki niemile widziane w naszym towarzystwie.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW