Nasza stołówka

W szkolnej stołówce każdy uczeń nieodpłatnie może zjeść śniadanie przygotowane przez panie pracujące w kuchni.

W godz. 10.30 – 10.45 można się posilić kanapką oraz wypić mleko, a w okresie zimowym kakao, bądź kawę.


 1. Z obiadów może korzystać każdy uczeń Zespołu  Publicznych Szkół w Gąsawie w formie miesięcznego abonamentu lub obiadu jednorazowego.

Cena obiadów w stołówce szkolnej:

- dla uczniów - 3,50 zł

- dla nauczycieli, pracowników adm. i obsługi - 6,30 zł

2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki (w przypadku naruszenia ustalonych zasad dziecko zostanie wypisane z obiadów lub zawieszone).

3. Obiady wydawane są w godzinach od 12.20 do13.20

Uczniowie gimnazjum na posiłek udają się od godz. 12.30

4. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu należy zgłosić do godz. 8.00. Zgłoszenia mogą być dokonywane osobiście lub telefonicznie.  

 W przypadku braku zgłoszenia rodzic poniesie koszty niespożytego posiłku.

5. Odpisy obiadów na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w następnym miesiącu: np. nieobecność na obiedzie w październiku uwzględniona zostanie w listopadzie.

6. Odpłatność za obiady będzie pobierana przez intendenta - panią Irenę Najrzał do 15 dnia danego miesiąca.

7. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z obiadów.

8. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice (opiekunowie) proszeni są o kontakt z intendentem.

Prosimy o wpłacanie na obiady
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW