Aleksandra Plucińska


Magister nauczania wczesnoszkolnego.
W pracy z dziećmi główny nacisk kładzie na rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych osób oraz na wdrażanie i przestrzeganie zasad dobrego wychowania w codziennym życiu.


Katarzyna Sulecka


Magister filologii rosyjskiej.
Ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z pomocą psychologiczną. Bardzo lubi pracę z dziećmi i młodzieżą, szczególnie prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z chustą animacyjną i integracyjnych z grupą.
W pracy przyświeca jej idea Janusza Korczaka "Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi".
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW